Skip to Main Navigation

Speciale

Eksperte

世界银行

Menaxher i Bankës Botërore

世界银行

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor

世界银行

Ekonomiste e Larte

Qendroni te lidhur

新闻 & 事件

我TE REJAT

Të拒绝资金

我THELLE

Qendroni te lidhur

Burime te tjera

Kontaktet e zyrës së vendit

地拉那,阿尔巴尼亚语eri
Rr.“易卜拉欣Rugova Nr. 34
地拉那,阿尔巴尼亚语eri
电话. (355 4) 2280 650/1